ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DEVISE ENGINEERING S.A.

3D LASER SCANNING
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην Πολωνία

  • 3D Laser Scanning για όλους τους χώρους του εργοστασίου και των βιομηχανικών μονάδων
  • Παραγωγή 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
  • Όρια χώρων, ανοίγματα – θέσεις
  • Κατόψεις – Ανόψεις – Τομές
  • Ρεαλιστική απεικόνιση κουφωμάτων
  • Ηλεκτρικοί πίνακες
  • Υψομετρία/αλλαγές δαπέδων, στάθμες/ύψη
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
  • Εμβαδόν σαρωμένου χώρου: 900 τ.μ.

Δείτε ακόμη