Όψη Κτηρίου

Όψη ονομάζεται η εξωτερική πλευρά ενός κτηρίου, και η όψη της κύριας εισόδου ονομάζεται Πρόσοψη και αποτελεί όψη αναφοράς στο χαρτί σχεδίασης και υποδηλώνει τη θέση των άλλων όψεων.

Στην αρχιτεκτονική, η πρόσοψη ενός κτιρίου είναι συχνά η πιο σημαντική πτυχή από άποψη σχεδιασμού, καθώς προετοιμάζει τον επισκέπτη για το υπόλοιπο κτήριο.

Είναι συνηθισμένο σε υφιστάμενα κτήρια ξενοδοχεία κατοικίες δημόσια κτήρια οι όψεις να επανασχεδιάζονται και να ανακατασκευάζονται.

Πώς γίνεται η Αποτύπωση των Όψεων των Κτιρίων Η αποτύπωση των υφιστάμενων εξωτερικών όψεων κτηρίων γίνεται με Τοπογραφικές Μετρήσεις Ακριβείας σε συνδυασμό με την Χρήση στατικού Laser Σαρωτή όπου αποτυπώνονται όλες οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Η κάθε όψη αποτυπώνεται με ψηφιακό σαρωτή και φωτογραφίζεται. Σε περίπτωση που η όψη καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και δέντρα, η σάρωση με Laser Scanner παρακάμπτει το εμπόδιο και παίρνουμε από την όψη την πολύτιμη πληροφορία που χρειάζεται για να συνταχθούν τα σχέδια. Σε περίπτωση που απέναντι από την όψη του κτιρίου υπάρχει εμπόδιο και δεν είναι δυνατή τη θέση αυτής τότε η μετρητική πληροφορία συλλέγεται με το ψηφιακό σαρωτή και οι εικόνες συλλέγονται με Drone. Οι εικόνες μετατρέπονται σε μετρητικές με φωτογραμμετρικές μεθόδους μετά από ειδικές μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων.

Παραδοτέα Το πλούσιο έγχρωμο νέφος σημείων που συλλέγεται σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης δίνουν την δυνατότητα παραγωγής σχεδίων υψηλής ακρίβειας και πλούσια σε πληροφορίες λεπτομερειών.

Υπάρχει δυνατότητα απόδοσης τριών διαστάσεων καθώς και μοντελοποίηση της όψης με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (ή και βλάβες) που υπάρχουν στην όψη του κτηρίου.

Τυπικό παραδοτέο είναι η ορθοεικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, όψης όπου οι διάκοσμοι και η κάθε λεπτομέρεια της όψης αποδίδονται μετρητικά σε συνδυασμό με φωτογραφική υφή υψηλής ανάλυσης.

 opseis 001

opseis 002opseis 003opseis 004

opseis 006  opseis 007