Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Υπηρεσίες σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς

Οι υπηρεσίες που καλύπτουν τις συνήθεις ανάγκες των ιδιοκτητών μεγάλων εκτάσεων όπως:

 

Ειδικευμένες ανάγκες σε θέματα που αφορούν τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς όπως:

  • Ιδιωτική Πολεοδόμηση
  • Κατάτμηση με ταυτόχρονη μελέτη οδοποιίας
  • Χάραξη Ιδιοκτησιών
  • Χάραξη Υπηρεσιών στο έδαφος (Χωματουργικά, Κράσπεδα, Υδραυλικά Έργα, Οδοποιίες, Τεχνικά έργα)

 

Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς

 

Ιδιωτική Πολεοδόμηση σε ζώνη ΠΕΡΠΟ

 

Κατάτμηση εκτός σχεδίου ή Ιδιωτική Πολεοδόμηση;

 

Ακυρότητα Κατάτμησης

 

Φάκελος Οικιστικής Καταλληλότητας

 

Ανταλλαγές Δασικών Εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Μελέτες που έχουμε εκπονήσει για Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς

Νέα για τους συνεταιρισμούς

 

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Oικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης»

Ως επιχειρήσεις θα φορολογούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Ξεμπλοκάρουν 550 οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε όλη τη χώρα

Μετακομίζουν σε οικισμούς οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί