Κατασκευαστική εμπειρία - Μεταλλικές κατασκευές

THE MALL of Athens:
(ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)


Εμπορικό κέντρο - κέντρο ψυχαγωγίας (ιδιοκτησίας Lamda Development) - Υπόγειο Parking τριών επιπέδων εμβαδού 33.000 τ.μ. ο κάθε όροφος, για την «ΜΟΧΛΟΣ Α.Τ.Ε.».


· Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου ελέγχου
· Χάραξη θεμελίων - υποστυλωμάτων
· Χάραξη αξόνων για ακριβή τοποθέτηση αγκυριών
· Προσδιορισμός υψομετρικής στάθμης σε πεδιλοδοκούς
· Παρακολούθηση - τοπογραφική υποστήριξη μεταλλικής κατασκευής
· Υπολογισμός όγκων
· Αποτύπωση όψεων σε απρόσωπα σημεία με Laser Field Station


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ), 2003:
(ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)


psy2 thumb
Μεταλλική κατασκευή για τη «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.».· Ίδρυση πολυγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου ακριβείας σε 24 σταθερές μεταλλικές βάσεις στα τοιχία του βιοαντιδραστήρα (διαστάσεων 100x300 μέτρων περίπου)
· Χάραξη 1600 σημείων με ακρίβεια 1mm οριζοντιογραφικά και υψομετρικά με σκοπό τη δημιουργία αναμονών και την τοποθέτηση μηχανολογικού μεταλλικού εξοπλισμού (ανοξείδωτοι σωλήνες διαμέτρου 500 mm, μεταλλικές πεζογέφυρες, στηρίγματα διαδρόμων κλπ)
· Η χάραξη έγινε με γερανούς ή με ειδικό όχημα που κινούνταν στο πάνω μέρος τοιχίων ύψους 12 μ.


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ MOTOR OIL ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 2004-2005:
(ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)


oil3 thumb     oil4 thumb
Εγκατάσταση νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, για την «ΕΝΕΤ Α.Ε.»(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ)


· Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου ελέγχου
· Χάραξη θεμελίων - υποστυλωμάτων
· Χάραξη αξόνων για ακριβή τοποθέτηση αγκυριών
· Προσδιορισμός υψομετρικής στάθμης σε πεδιλοδοκούς
· Παρακολούθηση - τοπογραφική υποστήριξη μεταλλικής κατασκευής
· Υπολογισμός όγκων
· Χωροστάθμιση ακρίβειας
· Χάραξη πεδίλων
· Παρακολούθηση τοποθέτησης αγκυριών
· Survey Report


ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, 2002-2003:
(ΚΤΙΡΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)


xal1 thumb     xal2 thumb
Εκσκαφή - θεμελίωση και σύνθετη κατασκευή (σιδηροκατασκευή και οπλισμένου σκυροδέματος), Μικρή εσωτερική οδοποιία, Δίκτυα καλωδιώσεις, για την «ΜΠΑΛΛΙΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»


· Εγκαθίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου παρακολούθησης εργασιών υψηλής ακρίβειας.
· Υποστήριξη χωματουργικών εργασιών.
· Χάραξη αξόνων κατασκευής για την τοποθέτηση Αγκυριών ιδιαίτερα υψηλής ακριβείας ± 1-1,5 mm (Βιομηχανική Γεωδαισία).
· Αποτύπωση- έλεγχος - παρακολούθηση εργασιών.
· Χάραξη οδοποιίας.

I.B.C. CENTER ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, 2005-2006:
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)


International Broadcasting center, για τη «ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΕΒΕ».

· Χάραξη αξόνων και τοποθέτηση υψομέτρων.

 

Δείτε όλα τα έργα που η xyz έχει αναλάβει την τοπογραφική υποστήριξη.