Καθορισμός Ορίων Ρέματος

Φωτοερμηνεία - Καθορισμός Ορίων Ρέματος

Για τον Καθορισμό Ορίων Ρέματος ή Υδατορέματος ή τα όρια από Ρυάκι ή από τους μη πλεύσιμους Ποταμούς χρειάζονται:

  • Τοπογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα εξαρτημένο σε εθνικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87)
  • Τεχνική Έκθεση που προτείνει τις οριογραμμές του ρέματος και στηρίζεται σε: 
  • Υδρολογικά στοιχεία - μελέτη
  • Υδραυλικά στοιχεία - μελέτη και
  • Περιβαντολλογικά στοιχεία - μελέτη που συνοδεύουν την εν λόγω τεχνική έκθεση

Αίτηση για τέτοιου είδους καθορισμό μπορεί να κάνει κάποιο φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) σε ΟΤΑ α' βαθμού ή την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή την Περιφέρεια ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο ιδιώτης αναθέτει σε μηχανικό ο οποίος έχει δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού - υψομετρικού εξαρτημένου στο Εθνικό Δικτύο Συντεταγμένων, διαγράμματος, καθώς και τη σύνταξη της κατάλληλης τεχνικής έκθεσης.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα που προαναφέρθηκε γίνεται ο καθορισμός των ορίων από την αρμόδια υπηρεσία η οποία μπορεί να είναι:

Υπουργείο Περιβάλλοντος

Οικεία Περιφέρεια

Οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Οικείος ΟΤΑ Α΄βαθμού

Καθορίζονται οι πολυγωνικές γραμμές που περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες του ρέματος, καθώς και φυσικά ή τεχνικά στοιχεία που αποτελούν τμήμα του ρέματος. 

Η επικύρωση του καθορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, εκδίδεται ΦΕΚ που συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του καθορισμού.

Με εμπειρία σε τέτοιου είδους θέματα μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά για την πλήρη διευθέτηση της υπόθεσής σας. Η σύνταξη υψομετρικών διαγραμμάτων Καθορισμού Ορίων Ρέματος ή Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας είναι σημαντικά πεδία ενασχόλησης του γραφείου μας.

Μη διστάζετε να ζητήσετε μια Οικονομική Προσφορά από το γραφείο μας για τη σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.