ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών

Ένας από τους λίγους τρόπους όπου μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή μη οδών αλλά και παρακολουθηθεί η χρήση αυτών κατά το χρονικό διάστημα που ενδιαφέρει είναι η φωτοερμηνεία.

Μπορούν να εντοπιστούν και να χαρακτηριστούν:

δρόμος ή

μονοπάτι διαφόρων κατηγοριών

ατραπός

ημιονική οδός ή μουλαρόδρομος (ημί- όνος: ημίαιμο γαϊδούρι)

αγροτικής οδός - χωραφόδρομος

οδός υπό κατασκευή

εγκαταλελειμμένη οδός η οποία δίνει αρτιότητα σε εντός οικισμού ή και σε εκτός σχεδίου δόμηση

αμαξιτή οδός, ασφαλτόστρωτη, σκυρόστρωτη – τσιμεντόδρομος

γέφυρες και κόμβοι

σιδηροδρομικής γραμμή μονή ή διπλή σε λειτουργία ή εγκαταλελειμμένη

είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να χαρακτηριστούν.

Είναι επίσης δυνατή η μέτρηση χαρακτηριστικών μεγεθών που τους αφορούν.

Η ύπαρξη οδού στις πολύ παλαιές λήψεις 1960, 1945 ή και παλαιότερες τεκμηριώνει το δημόσιο χαρακτήρα της οδού όπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για την αρτιότητα ιδιοκτησιών, την πρόσβαση και τη μετατροπή τους από τυφλές ιδιοκτησίες σε ιδιοκτησίες με πρόσωπο.

Επίσης, η ύπαρξη τέτοιων οδών δίνει τη δυνατότητα πιθανής κατάτμησης μεγάλων ιδιοκτησιών σε μικρότερες σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια κατάτμησης.

Για παράδειγμα σε εκτός σχεδίου περιοχές όπου το όριο κατάτμησης είναι τα τέσσερα (4) στρέμματα η ύπαρξη δημόσιας οδού, στην οποία έχει πρόσωπο η αρχική ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή. Έτσι, τα νέα γεωτεμάχια που θα προκύψουν χρειάζεται να έχουν πρόσωπο μήκους εικοσιπέντε (25) μέτρων σε δημόσια οδό.

Μπορούν να τεκμηριωθούν δουλείες διόδου σε βάθος χρόνου.

Η φωτοερμηνευτική έρευνα συνδυάζεται με χαρτογραφικό υλικό, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα επίσημα έγγραφα, τίτλους γειτόνων κλπ

 

Οικονομική προσφορά φωτοερμηνείας