Φάση Εθνικού Κτηματολογίου

Ελέγξτε σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου για το ακίνητό σας:

Επιλέξτε το Νομό, το Δήμο ή το Χωριό και αμέσως θα βρείτε εάν:

  • η διαδικασία της Κτηματογράφησης έχει Ολοκληρωθεί, εάν
  • βρίσκεται σε Εξέλιξη ή εάν
  • ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.

Συγχρόνως εμφανίζονται οι κρίσιμες ημερομηνίες, καθώς και διευθύνσεις και τηλέφωνα των αντίστοιχων Κτηματολογικών ή Κτηματογραφικών Γραφείων.
Εφαρμογή χαρτών για την πορεία το Εθνικού Κτηματολογίου

Δείτε το συνολικό ποσοστό κάλυψης της Ελλάδας από το Εθνικό Κτηματολόγιο
Δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με το Κτηματολόγιο