Άλλες Τοπογραφικές Μελέτες

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις3D Drawing

 

Υποστήριξη Εργοταξίων

 

Τριγωνισμοί

  • Ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου
  • Μέτρηση Τριγωνομετρικού Δικτύου
  • Ορισμός Συστήματος Αναφοράς
  • Trigonometriko XYZΥψομετρικό Δίκτυο
  • Ένταξη ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ, ΕΓΣΑ '87, Γεωγραφικές συντεταγμένες, ΤΜ 3μοιρών
  • Καταβιβασμός εναερίου τριγωνομετρικού σημείου.
  • Υπολογισμός Τοπικού Γεωειδούς
  • Εγκατάσταση μόνιμου σταθμού αναφοράς
  • Περιοδική Επαναμέτρηση Δικτύων

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Χωροσταθμήσεις
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Ογκομετρίσεις πολύπλοκων αρχικών, ενδιάμεσων και τελικών επιφανειών
 • Τεκμιρίωση ογκομετρίσεων με διατομές

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Ποδηλατόδρομος

 

 

 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Σύνταξη διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥlaser scanning for geology

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 'Οπως κατασκευάστηκε' (As built drawing).

ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΟΔΕΥΣΕΙΣ)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ με GPS διπλής συχνότητας (Real time Kinematic) στο  εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87 για 

φωτογραμμετρικές εφαρμογές (παραγωγή διαγραμμάτων, ορθοφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, ψηφιακών μοντέλων εδάφους).

Μελέτες Οδοποιίας

Με τη χρήση του τοπογραφικού εξοπλισμού του γραφείου, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να γίνουν άμεσα μετρήσεις υπαίθρου με χρήση 

laser scanning for geology

γεωδαιτικών δεκτών GPS για την παραγωγή ολοκληρωμένων τοπογραφικών ή απλά για αποτυπώσεις οδών, περιγραμμάτων ιδιοκτησιών, ρεμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους.

Γεωλογικές Μελέτες 

 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων - Ορυχείων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα)
 • Αποτυπώσεις Σπηλαίων
 • Επικίνδυνα Απρόσιτα Πρανή ακόμα και με αρνητικές κλίσεις
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button