Ίδρυση Δικτύου Ελέγχου Υψηλής Ακρίβειας

Τόσο η Ίδρυση όσο και η συντήρηση Υψηλής Ακρίβειας Δικτύου Ελέγχου και Αναφοράς είναι η βάση για την σωστή έναρξη αλλά και την εύρυθμη λειτουργεία κάθε μεγάλου Εργοταξίου.
Η υλοποίηση του Συστήματος Αναφοράς του Έργου, γίνεται από το Τριγωνομετρικό και το Υψομετρικό Δίκτυο του Έργου, τα οποία είναι βασικά και απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης των τοπογραφικών εργασιών. Η υλοποίησή του που είναι «υποχρέωση» του κύριου του Έργου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Σε ορισμένα Έργα κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός νέου Συστήματος Αναφοράς λόγω της έκτασης, αλλά και των χαρακτηριστικών του Έργου. Σε τέτοια περίπτωση τα στάδια που θα Refineries Agioi Teodoroi ακολουθηθούν είναι:

  • Ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου
  • Μέτρηση Τριγωνομετρικού Δικτύου
  • Ορισμός Συστήματος Αναφοράς
  • Υψομετρικό Δίκτυο Υψηλής Ακρίβειας
  • Υπολογισμός Τοπικού Γεωειδούς
  • Εγκατάσταση μόνιμου σταθμού αναφοράς

Περιοδική Επαναμέτρηση Δικτύων

Η υψηλή ποιότητα της υλοποίησης των δικτύων ελέγχου θα έχει ευεργετικές συνέπειες τόσο για την ομαλή ροή του Έργου, όσο και για την ακρίβεια με την οποία θα κατασκευαστούν αλλά και θα συνδεθούν μεταξύ τους τα επιμέρους έργα. Εξοικονομείται χρόνος και χρήμα από την αποφυγή πιθανών αποκλίσεων και ασυμφωνιών μεταξύ μετρήσεων ή ακόμα και υλοποιημένων τμημάτων του Έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναλυτική παρουσίαση που αφορά την Ίδρυση Δικτύου Ελέγχου Υψηλής Ακρίβειας αλλά και τον Ορισμό του Κατάλληλου Συστήματος Αναφοράς για το δικό σας Έργο.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button