Αποτυπώσεις με Γεωδαιτικούς Δορυφορικούς Δέκτες

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ GNSS ΔΕΚΤΕΣ
Σε περιπτώσεις απαιτήσεων συνήθους τοπογραφικής ακρίβειας (εδάφη µε φυσικό έδαφος, χώροι µε πράσινο χωρίς υψηλή βλάστηση, αµµουδιές, βράχια κλπ) χρησιµοποιούνται γεωδαιτικοί δορυφορικοί δέκτες (rover) GNSS real time kinematic, οι οποίοι συνδέονται (µέσω UHF ή GSM) µε βάση (base) γεωδαιτικό GNSS real time kinematic εγκατεστηµένο σε ένα από τα σηµεία ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό η απόλυτη ακρίβεια θέσης του κάθε σηµείου είναι καλύτερη από 1cm και η απόλυτη ακρίβεια του υψοµέτρου του κάθε σηµείου είναι καλύτερη από 2,0cm.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button