ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

3D LASER SCANNING
ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” διατηρητέου κτιρίου στην Ελευσίνα

  • Παραγωγή 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
  • Κατόψεις – Τομές
  • Όρια χώρων, ανοίγματα – θέσεις
  • Ρεαλιστική απεικόνιση κουφωμάτων
  • Ψευδοροφές
  • Αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου
  • Υψομετρία/αλλαγές δαπέδων, στάθμες/ύψη
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση αδείας
  • Εμβαδόν σαρωμένου χώρου: 600 τ.μ.

Δείτε ακόμη