Ποια είναι τα τελικά παραδοτέα
Το παραδοτέο είναι ένα Μοντέλο Πληροφοριών Κτιρίου που δεν περιορίζεται σε ένα απλό Τρισδιάστατο Μοντέλο. Πέρα από αυτό παραδίδουμε μια Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες για την διαχείριση του κόστους του Έργου.
Μοντελοποίηση BIM
Η σάρωση με λέιζερ είναι η ιδανική τεχνολογία για τη μοντελοποίηση κτιρίων λόγω της αστραπιαίας σάρωσης, της μεγάλης απόδοσης, της μέγιστης ακρίβειας και του επιπέδου λεπτομέρειας.

Η σάρωση με λέιζερ δημιουργεί εξαιρετικά ακριβείς λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση εγκαταστάσεων καθώς και τις τροποποιήσεις των αρχικών σχεδίων.

Πέρα από το 3D Modeling:
Τα τρισδιάστατα μοντέλα συνδέονται πλέον με βάσεις δεδομένων. Έτσι τα μοντέλα γίνονται έξυπνα, κάθε στοιχείο του κτιρίου είναι συνδεδεμένο με τον τύπο του, τις τυποποιημένες διαστάσεις του, το πότε εγκαταστάθηκε, τι χρόνο ζωής έχει και οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλουμε να το συνοδεύει.

Κάθε στοιχείο του κτιρίου, από την τοιχοποιία και τις δοκούς μέχρι τις σωληνώσεις ή τις λάμπες, είναι καταγεγραμμένο και συνδεδεμένο με την έξυπνη και ζωντανή βάση δεδομένων και βέβαια με το κόστος κτίσης αλλά και συντήρησης.

Έτσι υπάρχει η πρόβλεψη στο κόστος της κάθε αλλαγής και αυτό γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Η XYZ περιορίζεται στην

  • Aποτύπωση μεγάλης ακρίβειας του κάθε χώρου
  • Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων και στην
  • Ίδρυση και Παραγωγή BIM

H ΧΥΖ δεν προχωρά σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ούτε σε στατικό ή μηχανολογικό σχεδιασμό ή σε άλλο σχεδιασμό πέρα από το πεδίο των Τοπογραφικών Μελετών.

Συνεργάζεται στενά με τους Πελάτες Μελετητές για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Πέρα από την απαιτούμενη ακρίβεια κύριο μέλημά μας είναι η σύνταξη των σχεδίων, η παραγωγή των μοντέλων και η συμβατότητα των αρχείων.