Παραπομπές

Φάκελος Οικιστικής Καταλληλότητας

Ο φάκελος οικιστικής καταλληλότητας περιλαμβάνει:

  •  Τοπογραφικό διάγραμμα ειδικών προδιαγραφών 1:10000 ή 1:5000
  • Τοπογραφικό υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 που περιλαμβάνει την απορροή των ομβρίων, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά τόσο της υπό μελέτης έκτασης, όσο και ζώνης τουλάχιστον 250 μέτρων γύρω αυτής
  • Φωτογραφίες της έκτασης και διάγραμμα λήψεων αυτών
  • Τεχνική έκθεση για την εξυπηρέτηση της έκτασης από τα δίκτυα υποδομών
  • Γεωλογική έκθεση καταλληλότητας, καθώς και γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:2000
  • Ερωτηματολόγιο κατάλληλων προδιαγραφών και περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Έκθεση Ελέγχου Τίτλων
  • Έκθεση κατάλληλων προδιαγραφών για τις ζητούμενες χρήσεις γης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.