ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ/Ξ XYZ με AQUATERRA

Μελέτες Οδοποιίας - Βιώσιμη Κινητικότητα
Ποδηλατόδρομος

Μελέτη λειτουργικής αναβάθμισης των παραλιακών οδών Ρίου και Ακταίου Πατρών

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / Μετατροπή ενός συμβατικού δρόμου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας / Σχεδιασμός Δικτύων Ποδηλάτου / Ασφαλής ενσωμάτωση του πεζού και του ποδηλάτου στο παραλιακό μέτωπο του Ρίου χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα προσπέλασης στους χρήστες του αυτοκινήτου / Δημιουργία πεζόδρομου με παράλληλη αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτου / Ασφαλτικά οδοστρώματα τμημάτων με αυξημένη κυκλοφορία Βαρέων Οχημάτων.

Δείτε ακόμη