Η προσφορά για ένα έργο εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως το είδος, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. Ωστόσο κάποιες βασικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για μια πρώτη εκτίμηση περιλαμβάνουν τα εξής:

Προσωπικά στοιχεία:

Στοιχεία για το έργο:

Που βρίσκεται το έργο;

 

Στην ΧΥΖ σας παραδίδουμε το αποτέλεσμα όπως εσείς θέλετε, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό με μια προσφορά αφού αξιολογήσουμε όλες τις παραπάνω παραμέτρους.