Τεχνικά έργα - Εργοτάξια

 • ΙΔΡΥΣΗ & ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ αρχικής κατάστασης πριν την έναρξη του έργου
 • ΧΑΡΑΞΕΙΣ κάθε είδους κατασκευής με κάθε είδους ακρίβεια και μέθοδο, βέλτιστες λύσεις τιμής/απόδοσης και χρόνου/τιμής. Οι χαράξεις των τεχνικών έργων είναι η απόλυτη ειδικότητα του γραφείου μας και η απόδοση μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 σημεία / εργάσιμη μέρα!
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ για ελέγχους, για παραδόσεις έργων
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ στοιχείων χάραξης, δελτία πληρωμών, εμβαδομετρήσεις, ογκομετρήσεις.
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ σχεδίων όπως κατασκευάστηκε, ενδιάμεσα σχέδια κατασκευών-ελλείψεις σφαλμάτων, διατομές, οριοζοντιογραφίες μηκοτομές απόκλιση από το προβλεπόμενο.
 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΕΙΑ 
 • ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εργοταξίων με εκμίσθωση οργάνων τοπογραφίας total stations-field stations διαφόρων ακριβειών, ψηφιακοί χωροβάτες, υπολογιστές, plotters, προγράμματα τοπογραφίας-οδοποιίας, έμπειρο ειδικευμένο προσωπικό.
 • Laser stations αποτυπώσεις-χαράξεις χωρίς πρίσμα και βοηθούς, αποτυπώσεις χαράξεις απρόσιτων σημείων (σιδηροκατασκευές-γέφυρες-ογκομετρήσεις χωματουργικών).
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ με τοπογράφο μηχανικό & έμπειρους βοηθούς, όργανα τελευταίας τεχνολογίας & μεγάλης ακρίβειας, αυτοκίνητο & ασύρματους επικοινωνίας.
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ψηφιακά μοντέλα εδάφους, τρισδιάστατη προβολή μοντέλων, συνορθώσεις δικτύων, μετατροπές σε διάφορα προβολικά συστήματα, ογκομετρήσεις πολύπλοκων στερεών ή επιφανειών με διάφορες μεθόδους, αποδόσεις σχεδίων κλπ.
 • SΟFTWARE τοπογραφίας, οδοποιίας, κτηματολογίου, Nikon, Geocalc.
 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εκσκαφές-επιχώσεις) με γεωδαιτικό GPS ακρίβειας (Real time kinematic), για άμεσο υπολογισμό ογκομετρήσεων.
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ που απαιτείται σε μικρό χρόνο να χαραχθούν σε μεγάλες εκτάσεις στοιχεία χάραξης της οδού για τις επιμέρους εργασίες κατασκευής, η χρήση του GPS (Real time kinematic) είναι η πιο αξιόπιστη παραγωγική και οικονομική λύση.

 

Δείτε όλα τα έργα που η xyz έχει αναλάβει την τοπογραφική υποστήριξη

Δείτε τα έργα σε εικόνες

Constructions

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button