Που χρησιμοποιείται το BIM

Σε ποια Έργα είναι απαραίτητα τα Σχέδια Υπάρχουσας Κατάστασης 

Σε όλους τις παρακάτω κατασκευασμένες μονάδες και κτίρια που χρειάζονται παρέμβαση προσθήκες και νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις. Η Υπάρχουσα Κατάσταση είναι  απαραίτητο να είναι τεκμηριωμένη σε σχέδια για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης.

 

Σε Κτίρια

Ανακαίνιση Ξενοδοχείων

Επανασχεδιασμό Ημιτελών Κτιρίων

Κτίρια  ή κατασκευές για έλεγχο στατικότητας

Διατηρητέα κτίρια

Ιδιαίτερα Κτίρια και Κατοικίες

Εμπορικά κέντρα

Νοσοκομειακοί Χώροι και Μονάδες Υγείας

Κτίρια γραφείων

 

Σε βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις κατασκευής και συναρμολόγησης

Διυλιστήρια, Μονάδες Αποθήκευσης Καυσίμων και Χημικών

Φαρμακευτικές Μονάδες

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων

 

Σε Γεωμετρικά πολύπλοκες κατασκευές

Εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών

Γήπεδα και Στάδια

Μεγάλα και Απαιτητικά Εργοτάξια

Θέατρα και Χώρους Διασκέδασης που ζητούν παρέμβαση και προσθήκες

Σε μνημεία και ναούς

Σε μεταλλεία – σπηλαία που χρήζουν παρεμβάσεων

 

Γιατί BIM;

Τα πλεονεκτήματα του BIM στην Αρχιτεκτονική