Παραπομπές

Τοπογραφικό για Πράξη Χαρακτηρισμού

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζει το σχήμα και τη θέση του ακινήτου σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 και περιέχει πίνακα συντεταγμένων των κορυφών της ιδιοκτησίας. Επίσης περιέχει απόσπασμα διαγράμματος κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) στο οποίο έχει επισημανθεί με ακρίβεια η θέση και το σχήμα της ιδιοκτησίας στο διάγραμμα αυτό.Το Τοπογραφικό αυτό Διάγραμμα το έχει συντάξει ιδιώτης τοπογράφος μηχ/κός με εντολή του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και αποτελεί απαραίτητο πλέον στοιχείο για την κατάθεση της αίτησης, αλλά και την έκδοση της πράξης Χαρακτηρισμού.

Η τοποθέτηση της ιδιοκτησίας στην σωστή θέση είναι καίριο σημείο για τον χαρακτηρισμό της υπό μελέτη έκταση. Για τον λόγω αυτό τα παραπάνω διαγράμματα συνοδεύονται από ενυπόγραφη Δήλωση του Μηχανικού, που βεβαιώνει ότι η θέση της ιδιοκτησίας είναι αυτή που περιγράφεται στο διάγραμμα. Το διάγραμμα κατατίθεται σε 7 αντίγραφα στο αρμόδιο Δασαρχείο μαζί με τους Τίτλους της Ιδιοκτησίας και φυσικά μία αίτηση για Πράξη Χαρακτηρισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.