Παραπομπές

Τι είναι το GPS (αρχή λειτουργίας)

Πρόκειται για το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού ή Global Positioning  System όπως είναι διεθνώς γνωστό.

Αναπτύχθηκε αρχικά στην δεκαετία του ’70, από το Υπουργείο ‘Αμυνας των ΗΠΑ για στρατιωτικούς σκοπούς, και την τελευταία δεκαπενταετία βρίσκει ποίκιλες εφαρμογές για πολιτικές δραστηριότητες.

Το σύστημα προσφέρει παγκόσμια κάλυψη, δυνατότητα χρήσης 24 ώρες και χρησιμοποιεί ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων WGS84/IIRF.

Αποτελείται από  3 τμήματα:

  1. Το Δορυφορικό τμήμα, που περιλαμβάνει περίπου 28 δορυφόρους που κινούνται σε κυκλική τροχιά σε ύψος περίπου 20200 Km. Από τους 28 είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμοι  οι 25 ενώ (3) βρίσκονται σε εφεδρεία. Η περίοδος περιστροφής του κάθε δορυφόρου είναι 12 ώρες σε αστρικό χρόνο δηλαδή εμφανίζονται πάνω από τον ορίζοντα ενός τόπου περίπου 4 mm νωρίτερα κάθε μέρα.
  2. Το τμήμα ελέγχου που περιλαμβάνει 1 κύριο γήινο σταθμό και 5 δευτερεύοντες σταθμούς και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των δορυφόρων.
  3. Το τμήμα χρηστών που περιλαμβάνει του δέκτες δορυφορικού σήματος, οι οποίοι λαμβάνουν, επεξεργάζονται και καταγράφουν τις μετρήσεις.

Η βασική αρχή του συστήματος βασίζεται στην μέτρηση της απόστασης ανάμεσα σε δορυφόρο και δέκτη.

Συγκεκριμένα οι δορυφόροι είναι «σταθμοί» με ελεγχόμενες τροχιές και αποτελούν «σημεία αναφοράς» που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης στη γη.

Οι αποστάσεις προς τους δορυφόρους μετρούνται με «κώδικες» που εξαρτώνται από το χρόνο.

Κάθε δορυφόρος εκπέμπει έναν αριθμό σημάτων. Το σήμα περιλαμβάνει:

Α.  Δύο φέροντα κύματα στις συχνότητες L 1: 1575,42 MHz και στη συχνότητα L 2:1227,60 Hz

B.  Δύο κώδικες: Του P-κώδικα (Precision Code) που διαμορφώνεται και στις δύο συχνότητες L1 & L2 και ο οποίος παρέχει ακριβή μέτρηση του χρόνου μετάδοσης του σήματος. Τον C/A – κώδικα (Coαrse Acquisition Code) που διαμορφώνεται μόνο στη συχνότητα L1 και ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τη λήψη του P-κώδικα.

Γ.   Ένα δορυφορικό μήνυμα (D-κώδικα(Data code), γνωστό ως μήνυμα πλοήγησης (Navigation Message), το οποίο παρέχει πληροφορίες για τη θέση των δορυφόρων των στιγμών εκπομπής του εκάστοτε σήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.