Χωρίς κατηγορία

Φωτοερμηνεία για την Ένσταση στους Δασικούς Χάρτες

Φωτοερμηνεία για την Ένσταση στους Δασικούς Χάρτες

Οι ορθοφωτογραφίες για το κρίσιμο έτος του 1945 είναι πλέον διαθέσιμες, μπορούμε άμεσα λοιπόν να έχουμε μία πρώτη άποψη και να σας ενημερώσουμε σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος της βλάστησης που εμφάνιζε η ιδιοκτησία σας το 1945.
Στη συνέχεια παρατηρούμε στερεοσκοπικά τόσο τη συγκεκριμένη λήψη, όσο άλλες διαθέσιμες λήψεις όπως αυτές του 1938 και του 1960, αλλά και πιο πρόσφατων ετών για μια πλήρη διαχρονική θεώρηση της ιδιοκτησίας.
Προχωρούμε στη σύνταξη τεκμηριωμένης μελέτης φωτοερμηνείας με ορθοφωτοχάρτες και συγκριτική απεικόνιση της έκτασης διαχρονικά με σκοπό την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της χρήσης της υπό μελέτη έκτασης.

Eλέγξτε τις περιοχές στις οποίες αναρτώνται οι δασικοί χάρτες μέσα στο 2021

Χρειάζεται Φωτοερμηνεία για την Ένσταση στους Δασικούς Χάρτες;

Απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης – αντίρρησης κατά της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, αποτελεί η Mελέτη Φωτοερμηνείας Aεροφωτογραφιών που μπορεί να τεκμηριώσει τεχνικά γιατί γίνεται πραγματικά η Αντίρρηση, κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού που έχει αναρτηθεί στους Δασικούς Χάρτες. Ελέγχονται κυρίως οι λήψεις των ετών 1945 και 1960, αλλά και όλες οι υπόλοιπες λήψεις που έχουν γίνει στην περιοχή ώστε κάθε πολύτιμο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση της ένστασης.

Τι άλλο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών μου στην αρμόδια Επιτροπή;

Κατά τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης στην αρμόδια επιτροπή οι ενδιαφερόμενοι είναι σκόπιμο να υποστηρίζουν τις ενστάσεις τους από έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο Φωτοερμηνευτή και από δικηγόρο.
Σε περιπτώσεις που αμφισβητείται η αγροτική ή άλλη χρήση στη σύγχρονη εποχή τότε είναι απαραίτητη και Αυτοψία από ειδικό που θα τεκμηριώσει κατάλληλα τη σημερινή βλάστηση του χώρου, αλλά και τη χρήση αυτού. Η αρμόδια επιτροπή δεν θα έχει την ευελιξία και το διαθέσιμο χρόνο για να κάνει επιτόπια αυτοψία γι’ αυτό και θεωρούμε απαραίτητη την τεκμηριωμένη αυτοψία και την παρουσίασή της στην Επιτροπή την ημέρα της συζήτησης της Ένστασης.

Τι άλλο μπορεί να κατατεθεί στην Επιτροπή;

Η μελέτη εξετάζει σε βάθος την ιστορία του τόπου χρησιμοποιώντας επίσης κάθε άλλο δυνατό αποδεικτικό στοιχείο.
Πέρα λοιπόν από την πλήρη και διαχρονική μελέτη Φωτοερμηνείας τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

  • παλαιοί χάρτες
  • έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση του χώρου
  • στοιχεία από την ιστορία του τόπου
  • δασολογική μελέτη
  • πρόσφατο φωτογραφικό υλικό και κατάλληλη παρουσίαση αυτού σε τρεις διαστάσεις
  • έκθεση αυτοψίας
  • ιστορικό φωτογραφικό υλικό
  • σύγχρονη αποτύπωση όπου διακρίνονται όλα τα παραπάνω σαν θέση
    και πολλά άλλα.

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την Ένσταση;

Eλέγξτε τις περιοχές στις οποίες έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες εδώ, καθώς και τις προθεσμίες που έχετε για να κάνετε την Ένσταση.

Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω την Μελέτη Φωτοερμηνείας ή άλλα στοιχεία;

Το προτιμότερο είναι να καταθέσετε τη Μελέτη Φωτοερμηνείας μαζί με την ένσταση στην αρμόδια επιτροπή. Έτσι θα δώσετε τη δυνατότητα στα μέλη της επιτροπής να τη μελετήσουν πριν από την συζήτηση – εκδίκασή της.
Βέβαια μπορείτε να καταθέσετε τη Μελέτη Φωτοερμηνείας, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο (παλαιούς χάρτες, έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση του χώρου, έκθεση αυτοψίας, ιστορικό φωτογραφικό υλικό και ότι άλλο διαθέτετε) κατά τν συνεδρίαση της επιτροπής.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μπορούν να κατατεθούν άλλα έγγραφα;

Όχι μόνο δεν μπορούν να κατατεθούν αλλά επιπλέον έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, αλλά δεν μπορεί να κατατεθεί επιπλέον υλικό ούτε και στην επόμενη και τελική βαθμίδα εξέτασης της υπόθεσης που είναι ο Άρειος Πάγος.
Η ΧΥΖ με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Προσφυγών κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού Δασαρχείων και με δεδομένο την παρουσία της σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων στις αντίστοιχες επιτροπές, είναι σε θέση να σας εγγυηθεί την ουσιαστική παρουσία σας στην αντίστοιχη επιτροπή, σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς αγνοείται από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών, το γεγονός ότι η παρουσία του ενδιαφερόμενου στην επιτροπή επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, μόνο με την παρουσία του ιδίου (πολλές φορές και χωρίς την παρουσία δικηγόρου) και κυρίως χωρίς την υποστήριξη της υπόθεσης από τεχνικό σύμβουλο Φωτοερμηνευτή οδηγεί σε αποτυχία, αφού οι μαρτυρίες και μόνο του ιδίου ή κάποιων συγγενών και φίλων δεν είναι αρκετές να τεκμηριώσουν την ένστασή του και τις περισσότερες φορές δε λαμβάνονται υπόψη.

Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου Φωτοερμηνευτή είναι ικανή να βοηθήσει την επιτροπή να κατανοήσει ουσιαστικά το λόγο της ένστασης, τόσο μέσα από τον επιστημονικό λόγο που μπορεί να αρθρώσει, όσο και μέσα από τη διαδικασία της παρουσίασης της ερμηνείας των Αεροφωτογραφιών των παλαιοτέρων ετών, μέσα από χάρτες και διαγράμματα που θα έχει συντάξει ο ίδιος, σχετικά με τη χρήση και την κάλυψη γης του ακινήτου του οποίου αμφισβητείται ο χαρακτήρας του.

Το γραφείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που σε συνδυασμό με σημαντική εικοσαετή εμπειρία στο αντικείμενο των φωτοερμηνειών, είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε υπόθεση εγγυώμενο την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωσή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.