Χωρίς κατηγορία

ΕΓΣΑ 87

ΕΓΣΑ 87

Το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87 είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς που ορίστηκε το 1987. Είναι μία προβολή του εδάφους στο επίπεδο (του καμπύλου εδάφους της γης στο επίπεδο χαρτί). Στο δίκτυο αυτό αναφέρονται πλέον όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον τεχνικό κόσμο. Έτσι, σε αυτό αναφέρεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς και όλες οι ιδιοκτησίες που είναι καταχωρημένες στη βάση του.

Σε κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται είναι απαραίτητη η εξάρτησή του στο δίκτυο αυτό. Τόσο για τα διαγράμματα που είναι απαραίτητα για το δασαρχείο και τις πράξεις χαρακτηρισμού, όσο και για τις πολεοδομίες για την έκδοση αδείας (σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4030 ΦΕΚ 249/25-11-2011, είναι προϋπόθεση η αναφορά λίστας συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ’ 87. Επίσης, τα διαγράμματα που συνοδεύουν τα συμβόλαια αγοραπωλησιών και άλλων δικαιοπραξιών, αλλά και τα διαγράμματα που συντάσσονται για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών εξαρτώνται από το ίδιο δίκτυο.

Σε όλα γενικά τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, για τον καθορισμό γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας, για Ιδιωτική Πολεοδόμηση είναι απαραίτητη η εξάρτησή τους από το σύστημα ΕΓΣΑ’ 87.

Με τη σύνταξη πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος στο ΕΓΣΑ’ 87 εξασφαλίζουμε:

  • Έλεγχο της υπάρχουσας διαμορφωμένης κατάστασης με αυτή των τίτλων.
  • Σιγουριά στην κατάθεση της αίτησης και ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κτηματολογίου ή της δήλωσης των αυθαιρέτων.
  • Αποφυγή περιττών εξόδων από μελλοντικές δικαστικές διαμάχες σε περίπτωση ασαφών ή λανθασμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ενιαίο δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87) για απόλυτο έλεγχο – ταύτιση με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η παλαιά μέθοδος σύνδεσης των τοπογραφικών εργασιών στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ήταν ο τριγωνισμός. Η σύνδεση γινόταν είτε με εμπροσθοτομία, είτε με οπισθοτομία από τα τριγωνομετρικά σημεία της Γ.Υ.Σ. Τώρα πλέον η σύνδεση γίνεται με γεωδαιτικούς δέκτες δορυφορικού εντοπισμού θέσης, δηλαδή GPS.

XYZ είναι οι τρεις διαστάσεις του χώρου.

Συγκεκριμένα είναι οι συντεταγμένες του κάθε σημείου σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Κάθε χώρα έχει και ένα σύστημα συντεταγμένων για να μπορούν να συνεννοούνται καλύτερα τόσο οι υπηρεσίες μεταξύ τους, όσο και ο κάθε ένας να εντοπίζει εύκολα το κάθε τι σε ένα κοινό σύστημα. Έτσι, κάθε χάρτης, κάθε σχέδιο, κάθε πληροφορία, μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο και να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από έναν. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι από καθαρά τεχνικά θέματα, όπως οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η θέση ιδιοκτησιών έως πολύ κοινά, όπως ο καιρός, πληροφορίες για καταστήματα, μουσεία ή οτιδήποτε.

Στη ΧΥΖ ειδικευόμαστε στις τρεις διαστάσεις και κάθε εργασία που παραδίδουμε αναφέρεται στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87. Εκτός από τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους ορθοφωτοχάρτες που παράγουμε, αλλά και οι εξαρτήσεις που κάνουμε αναφέρονται στο ίδιο δίκτυο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.