Χωρίς κατηγορία

Αποτυπώσεις με Ρομποτικούς Γεωδαιτικούς Σταθμούς

Αποτυπώσεις με Ρομποτικούς Γεωδαιτικούς Σταθμούς

Αποτύπωση με πολλούς αυτοματισμούς

Η Τοπογραφική Αποτύπωση της Υφιστάµενης Κατάστασης γίνεται µε τις «κλασικές µεθόδους» ώστε ο προσδιορισµός τόσο της θέσης, όσο και των υψοµέτρων να έχει απόλυτη ακρίβεια στο 1cm περίπου και σε κάθε περίπτωση καλύτερη από τα 2cm.
Για την αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτύπωση γίνεται χωρίς παρατηρητή και χρησιµοποιούνται Ροµποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθµοί.

Σε μεγάλους σε έκταση χώρους γίνεται χρήση ειδικής διάταξης στερέωσης του στειλεού σε αυτοκίνητο ή Jeep (πατέντα της XYZ) όπου ο χειριστής του όλου συστήµατος είναι µηχανικός της XYZ µέσα στο όχημα.
Έτσι πραγματοποιείται ιδιαίτερα πυκνή λήψη σημείων, στους χώρους που αυτό είναι απαραίτητο.
Οι λεπτοµέρειες θα αποτυπωθούν µε άλλη διάταξη οχήματος αυτοεξισορρόπησης τύπου
Segway.
Τα πολύ απρόσιτα και δύσκολα εδάφη θα αποτυπωθούν µε κλασικό τοπογραφικό συνεργείο εφοδιασµένο µε Laser Total Station για αποτύπωση ακόµα και χωρίς πρίσµα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.