Χωρίς κατηγορία

Άλλες Τοπογραφικές Μελέτες

Άλλες Τοπογραφικές Μελέτες

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις

Τριγωνισμοί

 • Ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου
 • Μέτρηση Τριγωνομετρικού Δικτύου
 • Ορισμός Συστήματος Αναφοράς
 • Υψομετρικό Δίκτυο
 • Ένταξη ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ, ΕΓΣΑ ’87, Γεωγραφικές συντεταγμένες, ΤΜ 3μοιρών
 • Καταβιβασμός εναερίου τριγωνομετρικού σημείου.
 • Υπολογισμός Τοπικού Γεωειδούς
 • Εγκατάσταση μόνιμου σταθμού αναφοράς
 • Περιοδική Επαναμέτρηση Δικτύων

Υψομετρικές Μελέτες

 • Χωροσταθμήσεις
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Ογκομετρίσεις πολύπλοκων αρχικών, ενδιάμεσων και τελικών επιφανειών
 • Τεκμιρίωση ογκομετρίσεων με διατομές

Οριοθετήσεις Ιδιοκτησιών Χαράξεις

 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων

Σύνταξη διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού

 • Πράξη Αναλογισμού
 • Διορθωτικη Πραξη Εφαρμογης
 • Τροποποιησεις Εγκεκριμενων Ρυμοτομικων Σχεδιων
 • Μελετη Αναδασμουlaser Scanning For Geology
 • Αποτυπωσεις ‘οπως Κατασκευάστηκε’ (As Built Drawing).
 • Πραξη Τακτοποιησης
 • Πολυγωνομετρια (οδευσεις)

Μετρήσεις Φωτοσταθερών

Μετρήσεις Φωτοσταθερών με GPS διπλής συχνότητας (Real time Kinematic) στο  εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 για φωτογραμμετρικές εφαρμογές (παραγωγή διαγραμμάτων, ορθοφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, ψηφιακών μοντέλων εδάφους).
Με τη χρήση του τοπογραφικού εξοπλισμού του γραφείου, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να γίνουν άμεσα μετρήσεις υπαίθρου με χρήση γεωδαιτικών δεκτών GPS για την παραγωγή ολοκληρωμένων τοπογραφικών ή απλά για αποτυπώσεις οδών, περιγραμμάτων ιδιοκτησιών, ρεμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους.

Γεωλογικές Μελέτες

 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων – Ορυχείων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα)
 • Αποτυπώσεις Σπηλαίων
 • Επικίνδυνα Απρόσιτα Πρανή ακόμα και με αρνητικές κλίσεις
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.