Παραπομπές

Πράξη Χαρακτηρισμού

Πράξη χαρακτηρισμού: είναι επίσημη απόφαση (έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου του δασαρχείου και υπογραφή του Δασάρχη) που εκδίδει το Δασαρχείο είτε αυτεπάγγελτα (αν προκύπτει λόγος), είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη για χαρακτηρισμό της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας του. Το έγγραφο εκδίδεται σε περιοχές που δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και δεν εκπονούνται μελέτες κτηματογράφησης ή Δασικοί Χάρτες. Το έγγραφο της Πράξης Χαρακτηρισμού συνοδεύεται από κατάλληλο Τοπογραφικό Διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δασαρχείου, που απεικονίζει το σχήμα και τη θέση του ακινήτου σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

Πάνω στο τοπογραφικό που υπογράφεται και σφραγίζεται και από το αρμόδιο δασαρχείο, ορίζονται και περιγράφονται με σαφήνεια τα τμήματα γης της ιδιοκτησίας που χαρακτηρίζονται ως ‘δάσος’ ή ‘δασικές εκτάσεις’ σύμφωνα πάντα με την υφιστάμενη δασική νομοθεσία, καθώς και οι υπολειπόμενες εκτάσεις (αγρός, χορτολίβαδο κ.λ.π.).

Στην συνέχεια μπορεί να γίνει δημοσίευση στον τύπο -είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από το Δασαρχείο και σε διάστημα των 60 ημερών εάν δεν υπάρξει ένσταση τότε ο Χαρακτηρισμός τελεσιδικεί.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να εκφράσει ένσταση – αντίρρηση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού μέσα στην προθεσμία των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση ή κοινοποίηση της σχετικής Πράξης.

ΦΕΚ3632Β/31-12-2014 Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής

Σύμφωνα με το νέο νόμο, αποφασίστηκε ο καθορισμός ενιαίων εντύπων όσον αφορά στην αίτηση για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού, στην Πράξη Χαρακτηρισμού και στις αποφάσεις των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (pdf)
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (docx)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (docx)

Είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης, το υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται παραπάνω, καθώς και στην εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένο στο ΕΓΣΑ΄87.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.