ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2015

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΥΛΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TEMES S.A.

AΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ

Το έργο αφορά στη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο Δήμο Πύλου – Νέστορος στο Νομό Μεσσηνίας για την εταιρία TEMES S.A. Οι τουριστικές επιχειρήσεις TEMES ζήτησαν από την XYZ τρισδιάστατη τεκμηρίωση όλων των περιοχών του Bay Golf Course (120 εκτάρια) καθώς και της κατοικημένης περιοχής στην Πύλο Μεσσηνίας. Το Bay Golf Course βρίσκεται στον κοντινό κόλπο Navarino Bay.

Η αποτύπωση του χώρου έγινε με συμβατικά μέσα (γεωδαιτικά GPS και Total Stations) για την ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου καθώς και για λήψη φωτοσταθερών, όπου η βλάστηση και η κλίση του εδάφους το επέτρεπαν.

Στην υπόλοιπη έκταση λήφθηκαν αεροφωτογραφίες με UAV και στην συνέχεια με φωτογραμμετρική μέθοδο αποδόθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά του εδάφους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά. Στα ιδιαίτερα απροσπέλαστα εδάφη χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατος χωρικός σαρωτής (Laser Scanner Faro Focus 3D) της εταιρίας μας για τη λήψη νέφους σημείων. Έτσι παράχθηκε ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε μεγάλη κλίμακα.

Δείτε ακόμη