ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2015

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GEOPRAXIS O.E.

3D LASER SCANNING

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ LASER SCANNER

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ LASER SCANNER ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Πόρτο Ράφτη, για τον Δήμο Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την GEOPRAXIS O E Γεωλογικές & Γεωφυσικές Έρευνες, Απρίλιος 2015

Η δημιουργία του νέφους σημείων ήταν το πρώτο παραγόμενο προϊόν της επίγειας σάρωσης. Στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό γίνεται επεξεργασία του «νέφους σημείων», ώστε να προκύψουν πλήθος παράγωγων πληροφοριών:

•    Έγχρωμα Νέφη Σημείων 3 διαστάσεων (x, y, z) με Γεωαναφορά – Εξάρτηση στο Ε.Γ.Σ.Α.’87
•    Εξαγωγή 3D μοντέλων / Τρισδιάστατα Ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
•    Εξαγωγή 2D Σχεδίων: Οριζοντιογραφία / Οριζόντιες τομές / Κατακόρυφες τομές – μηκοτομές / Διατομές ανά 25μ
•    Video Walk Through – Fly Through
•    Ορθοφωτογραφίες – Μετρητικές Εικόνες
•    Πανοραμικές Εικόνες – Εικονική Περιήγηση προσβάσιμη μέσω Internet

Download Case Study in PDF format

Δείτε ακόμη