ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2010

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SGS GeostatLtd

ΜΕΤΑΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΩΛΑΚΑ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΩΛΑΚΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αποτυπώσεις και υπολογισμοί όγκων στην εξόρυξη υλικού στον Βώλακα Νευροκοπίου Δράμας, για μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες την Καναδέζικη SGS GeostatLtd.

• Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου σε εθνικό σύστημα συντεταγμένων.
• Αποτυπώσεις, ογκομετρήσεις, χαράξεις.
• Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Δείτε ακόμη