ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΛΤΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΑΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

40 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ & ΣΤΟ ΓΚΟΝΤΖΟ

Scanning registration, παραγωγή σχεδίων και τρισδιάστατου μοντέλου

  • Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου
  • Αποτυπώσεις των λατομικών χώρων
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Ογκομετρήσεις συνολικού όγκου μεγαλύτερου από 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα

As Built Documentation: 1:500 κατόψεις, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους του Λατομικού Χώρου πριν και μετά την επέμβαση

Δείτε ακόμη