ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CERS STRUCTURAL REHABILITATION

ΚΤΗΡΙΑΚΑ
3D LASER SCANNING

Κτίριο στο Νέο Κόσμο

Τρισδιάστατη Αποτύπωση Laser Scanning ολόκληρου του Κτιρίου στον Νέο Κόσμο, Ιούλιος 2014 για λογαριασμό της CERS Structural Rehabilitation

Στο πολυώροφο κτίριο δεν υπήρχαν σχέδια της υπάρχουσας κατάστασης. Μας παραγγέλθηκαν σχέδια ακριβείας για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας όλων τον ορόφων αλλά και του τριώροφου υπόγειου παρκινγκ με ιδιαίτερη βαρύτητα στους στατικούς φορείς του κτιρίου

•    Αποτυπώσεις 3D Laser Scanning όλων των χώρων του κτιρίου συνολικού εμβαδού 4.500τμ
•    Δημιουργία Τρισδιάστατου Μοντέλου
•    Παραγωγή σχεδίων κατόψεων όλων των επιπέδων, τομών και όψεων

Download Case Study in PDF format

Δείτε ακόμη