ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ERMA FIRST Α.Ε

3D LASER SCANNING

Εικονική εγκατάσταση Συστήματος Επεξεργασίας Ερματικού Ύδατος

Εικονική εγκατάσταση Συστήματος Επεξεργασίας Ερματικού Ύδατος σε μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου τύπου VLCC. Με τεχνολογία Laser Scanning είχαμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε εικονικά ένα σύστημα επεξεργασίας ερματικού ύδατος για παρουσίαση για λογαριασμό της Erma First Α.Ε. στην Ποσειδωνία τον Ιούνιο του 2016.

Πραγματοποιήθηκε ακριβής και σύνθετη εγκατάσταση στο μεγάλων διαστάσεων μηχανοστάσιο σε συνδυασμό με φωτογράφιση υψηλής διακριτικής ικανότητας 360 μοιρών.

Download Case Study in PDF format

Δείτε ακόμη