ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2013

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

----

ΚΤΗΡΙΑΚΑ
3D LASER SCANNING

Τοπογραφικό Διάγραμμα ιδιοκτησίας με Έπαυλη στην Φιλοθέη

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση άδειας οικοδομής σε ιδιοκτησία στην Φιλοθέη Αττικής, σύνταξη σχεδίων τομών κατόψεων της έπαυλης που περιέχει.

Δείτε ακόμη