ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2016

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WATT A.E

ΚΤΗΡΙΑΚΑ
3D LASER SCANNING

ΧΥΤΑ Φιλής Άνω Λιοσίων

Τρισδιάστατη Αποτύπωση με Laser Scanner σε εργοτάξιο κτιριακής εγκατάστασης στον ΧΥΤΑ Φυλής Άνω Λιοσίων, Μάρτιος 2016 για την Watt Α.Ε.

•    Αποτυπώσεις 3D Laser Scanning των μακροφορέων του βιομηχανικού κτιρίου
•    Δημιουργία Τρισδιάστατου Μοντέλου
•    Παραγωγή σχεδίων Γεωμετρική τεκμηρίωση και
•    Συσχετισμός με το θεωρητικό μοντέλο

Download Case Study in PDF format

Δείτε ακόμη