ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΡΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-

3D LASER SCANNING
ΚΤΙΡΙΑΚΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης “As Built” στην Ερμούπολη της Σύρου

 • Παραγωγή 3D μοντέλου και εικονική περιήγηση
 • Κατόψεις – Τομές
 • Όρια χώρων, ανοίγματα – θέσεις
 • Ρεαλιστική απεικόνιση κουφωμάτων
 • Ψευδοροφές
 • Θέσεις καλοριφέρ – Ψευδοροφές – Μπάνια
 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου
 • Υψομετρία/αλλαγές δαπέδων, στάθμες/ύψη
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση αδείας
 • Εμβαδόν σαρωμένου χώρου: 1600 τ.μ.

Δείτε ακόμη