ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2019

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOCAL

ΚΤΗΡΙΑΚΑ
3D LASER SCANNING

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΑΝΑΚΤΟΡΑ)

As Built Documentation του κτιρίου

  • 1:50 κατόψεις
  • ανόψεις
  • όψεις
  • τομές
  • 3D Virtual Tour

Δείτε ακόμη