ΜΑΪΟΣ 2018

ΣΟΥΝΙΟ

ΙΔΙΩΤΗΣ

---

3D LASER SCANNING

Ψηφιακή Σάρωση & 3D Απεικόνιση της Εκκλησίας του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου στο Σούνιο

Τελικό προϊόν   

«Ως Έχει» αποτύπωση ακριβείας (As Built Documentation) του Ι. Ναού:  1:50 κατόψεις, ανόψεις, όψεις και τομές  

3D Virtual Tour & Πλήρης 3D Απεικόνιση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε ένα ενιαίο μοντέλο με πραγματική φωτογραφική υφή «Ως Έχει». 

Δείτε ακόμη