Παραπομπές

Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διαγράμμα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87′( ΕΓΣΑ 87′)

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο Ν4042/7-2-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», προσδιορίζονται οι περιπτώσεις που απαιτείται η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87′( ΕΓΣΑ 87′).

  • Τοπογραφικό που έχει συνταχθεί για Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές αλλά και για
  • Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το νέο Νόμο 4014/2011 για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών στην οποία δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις (αρθ. 23§4)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το τοπογραφικό διάγραμμα να είναι εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87′ όταν:

  • ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
  • ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ , ΕΙΝΑΙ ΑΔΟΜΗΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΣΔΕ)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ στις περιπτώσεις που:

  • ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ή
  • ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ή
  • ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
  • ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΟΜΗΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΣΔΕ)

Τα τοπογραφικά διαγράμματα που χρειάζεται οπωσδήποτε να αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87′( ΕΓΣΑ 87′) είναι τα τοπογραφικά που έχουν συνταχθεί για τους παρακάτω λόγους:

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.