Παραπομπές

Ένσταση Κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού

Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού σχετικά με το Δάσος – Φωτοερμηνεία

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να εκφράσει την ένστασή του – αντίρρηση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού μέσα στην προθεσμία των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση ή κοινοποίηση της σχετικής Πράξης.

Η δημοσίευση στον τύπο, γίνεται είτε από το Δασαρχείο, είτε από τον ενδιαφερόμενο με δική του δαπάνη προκειμένου να ξεκινήσει πιο γρήγορα το διάστημα των 60 ημερών για την τελεσιδικία.

 1. Η εκδίκαση της αντίρρησης γίνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΠΕΕΔΑ), η οποία είναι τριμελής, εδρεύει στο Πρωτοδικείο της έδρας του οικείου Νομού και αποτελείται συνήθως από ένα δικαστικό λειτουργό (τις περισσότερες φορές Πρωτοδίκη), ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ένα δασολόγο της οικείας Δ/νσης Δασών και ένα γεωπόνο. Κατά της αποφάσεως της πρωτοβάθμιας επιτροπής μπορεί να ασκηθεί νέα προσφυγή.
 2. Η εκδίκαση της αντίρρησης γίνεται πλέον στο αρμόδιο Εφετείο στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΔΕΕΔΑ), η οποία είναι πενταμελής.
 3. Τέλος κατά της αποφάσεως της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει έννομο συμφέρον, μέσα στην προθεσμία των 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας δημοσίευσης της Απόφασης.

Απαραίτητο εργαλείο για την υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης – αντίρρησης κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου, αποτελεί η Mελέτη Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών που μπορεί να τεκμηριώσει τεχνικά, το λόγο της αντίρρησης, κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού. Ελέγχονται κυρίως οι λήψεις των ετών 1945 και 1960, αλλά και όλες οι υπόλοιπες λήψεις που έχουν γίνει στην περιοχή ώστε κάθε πολύτιμο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί στην τεκμηρίωση της ένστασης.

Κατά τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια οι ενδιαφερόμενοι είναι σκόπιμο να υποστηρίζουν τις ενστάσεις τους από δικηγόρο και από έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο Φωτοερμηνευτή. Η μελέτη εξετάζει σε βάθος την ιστορία του τόπου χρησιμοποιώντας επίσης κάθε άλλο δυνατό αποδεικτικό στοιχείο.

Πέρα λοιπόν από την πλήρη και διαχρονική μελέτη Φωτοερμηνείας τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

 • παλαιοί χάρτες
 • έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση του χώρου
 • στοιχεία από την ιστορία του τόπου
 • δασολογική μελέτη
 • πρόσφατο φωτογραφικό υλικό και κατάλληλη παρουσίαση αυτού σε τρεις διαστάσεις
 • έκθεση αυτοψίας
 • ιστορικό φωτογραφικό υλικό
 • σύγχρονη αποτύπωση όπου διακρίνονται όλα τα παραπάνω σαν θέση

και πολλά άλλα.

Η ΧΥΖ με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Προσφυγών κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού Δασαρχείων και με δεδομένο την παρουσία της σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων στις αντίστοιχες επιτροπές, είναι σε θέση να σας εγγυηθεί την ουσιαστική παρουσία σας στην αντίστοιχή επιτροπή, σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς αγνοείται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων, το γεγονός ότι η παρουσία του ενδιαφερόμενου στην επιτροπή επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, μόνο με την παρουσία του ιδίου (πολλές φορές και χωρίς την παρουσία δικηγόρου) και κυρίως χωρίς την υποστήριξη της υπόθεσης από τεχνικό σύμβουλο Φωτοερμηνευτή οδηγεί σε αποτυχία, αφού οι μαρτυρίες και μόνο του ιδίου ή κάποιων συγγενών και φίλων δεν είναι αρκετές να τεκμηριώσουν την ένστασή του και τις περισσότερες φορές δε λαμβάνονται υπόψη.

Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου Φωτοερμηνευτή είναι ικανή να βοηθήσει την επιτροπή να κατανοήσει ουσιαστικά το λόγο της ένστασης, τόσο μέσα από τον επιστημονικό λόγο που μπορεί να αρθρώσει, όσο και μέσα από τη διαδικασία της παρουσίασης της ερμηνείας των Αεροφωτογραφιών των παλαιοτέρων ετών, μέσα από χάρτες και διαγράμματα που θα έχει συντάξει ο ίδιος, σχετικά με τη χρήση και την κάλυψη γης του ακινήτου του οποίου αμφισβητείται ο χαρακτήρας του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.