ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2010

ΠΕΛΑΤΗΣ

PRIVATE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SGS GeostatLtd

MINES - QUARRIES

MARBLE MINES IN VOLAKAS

Mining volumes calculations in Volakas Nevrokopiou Drama on behalf of SGS Geostat Ltd.

• Establishment and Adjustment of reference at the national coordinate system.
• Surveying & 3D modeling
• Volume calculations
• Reference Drawings

Related Projects