ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

VOULA

ΠΕΛΑΤΗΣ

PUBLIC

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ARCHEOLOGY OF VOULA

3D LASER SCANNING
MONUMENTS

ARCHAEOLOGICAL SITE IN VOULA

Capture of the Existing Condition “As Built” of archaological site in Voula

  • Creation of 3D Model and virtual tour
  • Heights
  • Compilation of a topographic diagram
  • Area of scanned space: 400 τ.μ.