Μοντέλα Κτηριακών Πληροφοριών (BIM)

bim service

Τι είναι το BIM ;

Το BIM (Building Information Modeling / Model) αποτελεί μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης κτιριακών δεδομένων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη γεωμετρία και τις χωρικές σχέσεις ενός τρισδιάστατου μοντέλου, αλλά και τα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των χρησιμοποιούμενων υλικών, την χρησιμοποιούμενη ποσότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν το κτίριο στο σύνολό του.

Αποδίδεται στα Ελληνικά ως “Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίων” και δεν περιορίζεται σε ένα μοντέλο 3D. Το BIM μπορεί να θεωρηθεί ως μια βάση δεδομένων που συμπεριλαμβάνει πληροφορίες από τη διαχείριση του κόστους του έργου μέχρι το τρισδιάστατο μοντέλο “as-built” (όπως έχει κατασκευαστεί) μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά για τη διαχείριση του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Συμβάλλει έτσι σε έναν πολυδιάστατο σχεδιασμό, με ποικίλες παραμέτρους: 3D (σχεδιαστικό μοντέλο), 4D (χρονοδιαγράμματα), 5D (κοστολόγηση), 6D (βιωσιμότητα), 7D (λειτουργία).

Το BIM αποτελεί την ψηφιακή απεικόνιση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης, διαμορφώνοντας μια αξιόπιστη πηγή κοινόχρηστων πληροφοριών.


Η ΧΥΖ έχει κερδίσει τη φήμη για την παροχή άριστης υπηρεσίας σε 3D σάρωση με λέιζερ.

Οι έμπειροι μηχανικοί μας συλλέγουν στο ύπαιθρο με αυτοματοποιημένες μεθόδους εκατομμύρια σημεία για κάθε κτίριο ή εγκατάσταση.

Μια ομάδα μηχανικών που βρίσκεται στο γραφείο συνεργάζεται με κάθε πελάτη για να αναπτύξει προσαρμοσμένα παραδοτέα που βοηθούν στη φάση σχεδιασμού, και εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου.

Η ΧΥΖ παρέχοντας ακριβή δεδομένα βοηθά στο σχεδιασμό Έργων χωρίς απρόβλεπτα κόστη και ανησυχίες για διαφωνίες διαμάχες και καθυστερήσεις.

Η XYZ πέρα από τα 2D σχέδια που παρέχει και πέρα από τα Τρισδιάστατα Μοντέλα που παράγει, προχωρά ένα βήμα παραπάνω στην Ίδρυση As Built BIM

 

Που χρησιμοποιείται το BIM;

Γιατί BIM;

Τα πλεονεκτήματα του BIM στην Αρχιτεκτονική