ΧΥΤΑ Φιλής Άνω Λιοσίων

Τρισδιάστατη Αποτύπωση με Laser Scanner σε εργοτάξιο κτιριακής εγκατάστασης στον ΧΥΤΑ Φυλής Άνω Λιοσίων, Μάρτιος 2016 για την Watt Α.Ε.

•    Αποτυπώσεις 3D Laser Scanning των μακροφορέων του βιομηχανικού κτιρίου
•    Δημιουργία Τρισδιάστατου Μοντέλου
•    Παραγωγή σχεδίων Γεωμετρική τεκμηρίωση και
•    Συσχετισμός με το θεωρητικό μοντέλο

 

Download Case Study in PDF format

 

avlonas

Download Case Study in PDF format