Χαλυβουργική

1

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ:

Εκσκαφή - θεμελίωση και σύνθετη κατασκευή (σιδηροκατασκευή και οπλισμένου σκυροδέματος), Μικρή εσωτερική οδοποιία, Δίκτυα καλωδιώσεις, για την «ΜΠΑΛΛΙΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»

• Εγκαθίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου παρακολούθησης εργασιών υψηλής ακρίβειας.
• Υποστήριξη χωματουργικών εργασιών.
• Χάραξη αξόνων κατασκευής για την τοποθέτηση Αγκυριών ιδιαίτερα υψηλής ακριβείας ± 1-1,5 mm (Βιομηχανική Γεωδαισία).
• Αποτύπωση- έλεγχος - παρακολούθηση εργασιών.
• Χάραξη οδοποιίας.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button