Τομές

Το σχέδιο ορθής προβολής της Τομήςτου υφιστάμενου κτιρίου, με κατακόρυφο επίπεδο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στον επανασχεδιασμό του κτηρίου αυτού. Το επίπεδο τομής τέμνει το κτίριο από άκρη σε άκρη σε διαδρομή με τα πιο ενδιαφέροντα σημεία όπως στατικά μέλη-κόμβους, σκάλες, πόρτες και ανοίγματα.

tomes 001

tomes 002

tomes 003