Μεταλλική σιδηροδρομική γέφυρα

1 OSE Bridge

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ στον Ασπρόπυργο για την ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ:

· Ίδρυση και Εγκατάσταση του δικτύου αναφοράς

· Καθορισμός αξόνων για την ακριβή τοποθέτηση των αγκυρίων

· Παρακολούθηση και προσδιορισμός των υψομέτρων

· Χάραξη και παρακολούθηση μεταλλικής κατασκευής

· Αγκύρια - λαπάτσες

 

OSE Bridge 2

 

OSE Bridge 3

 

 Δείτε όλα τα έργα που η xyz έχει αναλάβει την τοπογραφική υποστήριξη.