Ξενοδοχείο Plagos Beach (πρώην Louis Plagos Beach Hotel)

amathus beach hotel

Ανακατασκευή του Ξενοδοχείου για λογαριασμό της HIP Hellas (Hotel Investment Partners με περισσότερα από 200 ξενοδοχεία πολυτελείας σε όλο τον κόσμο)

Εμβαδόν M² σκαναρισμάτων: 16.000 m²
Τοποθεσία: Τραγάκι, Ζάκυνθος
Χρόνος ολοκλήρωσης: 3 εβδομάδες σκαναρισμάτων στη Ζάκυνθο και ένας μήνας registration, παραγωγή σχεδίων και τρισδιάστατου μοντέλου.
Τελικά προϊόντα: As Built Documentation του ξενοδοχείου:

  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια Υπάρχουσας Κατάστασης “As Is Drawings” κατόψεις, όψεις και τομές
  • Σχέδια Στατικών Υπάρχουσας Κατάστασης “As Is Drawings” Ξυλότυποι
  • Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα για την Έκδοση της Οικοδομικών και άλλων Αδειών του Ξενοδοχείου
  • 3D Virtual Tour
  • BIM ready model
  • Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη και Ορθοφωτογραφίας με ακρίβεια 2cm
  • Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους υψηλής ακρίβειας από το point cloud του Laser Scanner
  • Σύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος για την έκδοση της οικοδομικής Άδειας

 

Σύντομη περιγραφή

Το Plagos Beach Hotel είναι ξενοδοχειακό συγκρότημα που αποτελείται από 15 ανεξάρτητα κτίρια και βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία της Ζακύνθου. H XYZ πραγματοποίησε μετρήσεις με τους 3D Laser Scanner και απέδωσε τρισδιάστατα νέφη σημείων για όλα τα κτίρια και τις υπόγειες εγκαταστάσεις αυτών με σκοπό την δημιουργία σχεδίων σύμφωνα με τις ανάγκες του μελετητή που ανέλαβε την ανακατασκευή του ξενοδοχείου. Το project που ανατέθηκε στην ΧΥΖ ήταν η Αs Built παραγωγή σχεδίων και η παράδοση 3D Virtual Tour για σκοπούς ανακαίνισης.
Το Ξενοδοχείο αποτελείται από δεκαπέντε κτίρια που βρίσκονται σε διάταξη και περιβάλλονται από πισίνες και ειδικά διαμορφωμένο έδαφος για να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η ιδιαίτερη δυσκολία του Έργου ήταν το μικρό χρονικό περιθώριο καθώς και η απαίτηση για μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις. Σε κάθε δωμάτιο από τα 164 του ξενοδοχείου, απαιτούνταν 6 στάσεις του Τerrestrial Laser Scanner..

Έπειτα, οι πληροφορίες από κάθε σκανάρισμα συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο point cloud (νέφος σημείων) με τη διαδικασία του registration και με το νέφος αυτό παράχθηκαν 2D σχέδια με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Το επίπεδο των λεπτομερειών στα σχέδια (LOD) ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας των μελετητών (Δομοστατικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων, Αρχιτεκτόνων τοπίου) που εκπονεί την ανακατασκευή, και προσαρμόστηκε στα ζητούμενα για κάθε περιοχή. Από τη διαδικασία παραγωγής σχεδίων παράχθηκε τελικά ένα τρισδιάστατο BIM μοντέλο.
Τέλος παραδόθηκαν Τοπογραφικό Διάγραμμα κατάλληλο για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας, Ορθοφωτοχάρτης και Ορθοφωτογραφία καθώς και Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους υψηλής ακρίβειας.