Κάτοψη

Βασικό δισδιάστατο σχέδιο για οποιονδήποτε σχεδιασμό στο κτήριο.

Η Αρχιτεκτονική Κάτοψη είναι το σχέδιο που αναπαριστά υπό κλίμακα την οριζόντια τομή από ένα οικοδόμημα. Σχεδιάζεται από το τι θα έβλεπε ο παρατηρητής από πάνω.
Οι ανάγκες σε ακρίβεια αλλά και η πληθώρα των απαραίτητων προς αποτύπωση στοιχείων καθορίζουν την μέθοδο των εργασιών και το κόστος αυτών.

Οι Κατόψεις της Υφιστάμενης Κατάστασης που παρέχουμε πέρα από τα βασικά στοιχεία όπως τοίχοι, τελικά δάπεδα, στάθμες, τελικές οροφές, ανοίγματα, κλίμακες μπορούν να περιλάβουν:
• Προβολές των διαφορετικών επιπέδων των οροφών
• Ποδιές-πρέκια σε κουφώματα εσωτερικών όψεων (φωταγωγούς, κλπ.)
• Θέση κουφωμάτων - Είδη κουφωμάτων
• Δίκτυα
• Σώματα θέρμανσης -ψύξης
• Κουζίνες Είδη υγιεινής
• Ηλεκτρομηχανολογικά Πρίζες Φώτα
• Υλικά στα Πατώματα
• Εικόνα Κάτοψης υψηλής ανάλυσης
• Ορθοφωτογραφία Κάτοψης υψηλής ανάλυσης

 

virtual tour 001

virtual tour 002