ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, 2006-2007:
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Αποτύπωση της έκτασης που θα κατασκευαστεί ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός Ξυλοκάστρου καθώς και εκτάσεων για την μελέτη οδών πρόσβασης καθώς και χώρων στάθμευσης. Η μελέτη του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Ξυλοκάστρου έγινε για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τα συμπράττοντα γραφεία: 
              1) ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.
              2) KLab Architects
              3) ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών μελετών
              4) Π. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΕΛΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
              5) Ν. ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ
              6) Χ. ΑΦΡΑΤΑΙΑΟΣ
              7) Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

· Εγκατάσταση δικτύου, ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων
· Αρχική αποτύπωση ιδιοκτησιών με υψομετρική ενημέρωση
· Σύνταξη υψομετρικών διαγραμμάτων
· Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών