Οι τεχνικές εταιρίες για τις οποίες η ΧΥΖ έχει εκπονήσει μελέτες

 

1 AIA Διεθμής Αερολιμένας Αθηνών
2 ARCHI+
3 ARCHITECTONET
4 Attica football club
5 Α/φοι Μπάκλη ΑΕΒΕ
6 CCIC
7 CERS
8 CYBARGO
9 ENET
10 ERGON INK A.E.
11 ET.M.EΡ ΕΠΕ
12 EΓΝΑΤΙΑ
13 G&Z 
14 GIZET
15 INSO SPA
16 INTRAKAT
17 INTRAMET A.E.
18 J & P
19 MARTIFER SOLAR HELLAS A.T.E.
20 MGB A.T.E.
21 MOCHLOS SA GRECIA SUCURSALA ROMANIA
22 NIDIA ENERHOT Ε.Π.Ε.
23 SGS Geostat Ltd.
24 STABILTON A.E.
25 ΑBAΞ
26 ΑMTE AE
27 ΑΕΓΕΚ
28 Αθηνά Α.Ε.Τ.Β.Ε - Θεμελιοδομή - Ελλην. Τεχνοδ.
29 ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΕ
30 ΑΚΑΜΑΣ Α.Ε.
31 ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ

32

ΑΛΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
33 Αλβέρτης - Δημόπουλος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία
34 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
35 ΑΡΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
36 ΑΣΠΑΤΕ ΤΕΚΤΟΝ ΑΤΕ
37 ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ
38 ΑΤΤΙΚΑΤ
39 Αφοι Ιακώβου Ε.Π.Ε.
40 ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ε.Π.Ε.
41 ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΗ ΑΒΕΕ
42 ΒΙΟΔΟΜΗ 
43 ΓΕΚ Α.Ε.
44 ΓΕΝΕΡ
45 ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ 
46 ΔΕΚΑΘΛΟΝ
47 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
48 ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε.
49 Δομοτεχνική Πρότυπα ¨Εργα ΕΠΕ
50 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
51 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
52 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
53 Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε.
54 Ελληνικοί Λευκόλιθοι
55 ΕΜΕΚ Α.Ε
56 ΕΝΕΤ Α.Ε.
57 ΕΠΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
58 ΕΡΓΟΝ ΕΠΕ
59 ΕΡΓΩ ΑΤΕ
60 ΕΤΚΑ Α.Ε.
61 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ
62 ΙINTRAKAT
63 ΙΑΚΟΒΟΥ BROS 
64 ΙΑΚΟΒΟΥ HELLAS
65 ΙΝΤRAMET A.E.
66 ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε.
67 Κ/Ξ J&P - Eλληνική Τεχνοδομική
68 Κ/Ξ ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
69 Κ/Ξ Τεχν. Ολυμπιακή - Μόχλος Α.Ε
70 ΚΑΪΚΙ ΕΠΕ
71 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.
72 ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ
73 Λ.Ρήγας Τεχνική Α.Ε.
74 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
75 Μελτέμι - Καστρί ΑΒΕΤΕ
76 ΜΕΤΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
77 ΜΕΤΚΑ
78 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
79 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε
80 ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
81 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ TELESYS Ε.Π.Ε.
82 ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.
83 ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
84 ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.
85 Πόλατ Α.Ε.
86 ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε.
87 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.
88 ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
89 ΤΕΑΝΕΚ Ε.Π.Ε.
90 TEMES Α.Ε. Costa Navarino
91 ΤΕΜΠΑ Α.Ε
92 ΤΕΡΝΑ Α.Ε
93 Τεχν.- Δημ. & Ιδιωτικών Έργων
94 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
95 Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.
96 Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντός ΕΠΕ
97 Τοξότης Α.Τ.Ε.
98 ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΕΒΕ
99 Χριστόφορος Δ-Κωνσταντινίδης ΑΕ
100 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.