ΣΥΝΤΑΞΗ 15 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

ΣΥΝΤΑΞΗ 15 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, 2006:
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Υψομετρικές αποτυπώσεις εκτάσεων για την κατασκευή κτιρίων σε 15 σημεία της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα οι εκτάσεις που αποτυπώθηκαν από συνεργεία του γραφείου μας σε διάστημα δύο εβδομάδων είναι: ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς, Κοζάνης, Βόλου, Καρδίτσας, Λαμίας, Λάρισας, Πρέβεζας, Καλαμάτας (Μελιγαλά), Καλαμάτας (Σπερχόγεια) και Σερρών και ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. Ορεστιάδος, Αμφισσας και Σαπών.

· Εγκατάσταση δικτύου
· Αρχική αποτύπωση ιδιοκτησιών με υψομετρική ενημέρωση
· Σύνταξη διαγραμμάτων κατάλληλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών.