Τι σας παραδίδουμε τελικά

Η ομάδα της XYZ παραδίδει τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα για το έργο σας.
Τα παραδοτέα μπορούν να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας σε διάφορα είδη αρχείων ξεκινώντας από απλό καθαρό point cloud φτάνοντας σε πολύπλοκα έξυπνα τρισδιάστατα μοντέλα.
Ενδεικτικά παραδοτέα είναι:

 • Έγχρωμα Νέφη Σημείων Point Cloud /Ακατέργαστα δεδομένα ή καθαρισμένα νέφη ή Φωτογραφικά Εικονοστοιχεία (pixel) με συντεταγμένες 3 διαστάσεων (x, y, z)
 • 2D CAD Drawings Οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις
 • Ορθοφωτογραφίες - Αναπτύγματα επιφανειών
 • Ανοιγμένες φωτογραφικές όψεις μνημείων - κτιρίων
 • 3D μοντέλα Τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
 • Δημιουργία 3D αντιγράφων υψηλής πιστότητας
 • 3D έξυπνα μοντέλα BIM
 • Τοπογραφικές αποδόσεις (κατόψεις, τομές)
 • Profiling - δυνατότητα επιλογής διατομών
 • Trimble Real Works Viewer - Δωρεάν πρόγραμμα προβολής με μετρητικές φωτογραφίες που έχουν επικαλυφθεί στο σύννεφο σημείων. Οι μετρήσεις ύψιστης ακριβείας από την άνεση του γραφείου σας είναι γεγονός
 • 3D εικονική περιήγηση στο μοντέλο
 • Αs built (Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης)
 • Σύγκριση "νεφών", έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Περιηγητικά videos
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση και συσχετισμός με θεωρητικό μοντέλο

Οι επιλογές δεν τελειώνουν. Πείτε μας ιδέες και είμαστε στη διάθεσή σας για να συμφωνήσουμε και να σας προσφέρουμε ειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

 • Υπολογισμοί όγκου σωρών - Ογκομετρήσεις εξορύξεων
 • Ανάλυση παραμόρφωσης

Παραδείγματα έργων που έχουν ολοκληρωθεί με Laser Scanning από τη XYZ

2d drawings 4 20180322 1511949836

2d drawings

2d drawings 2 20180322 1593608697

2d drawings

2d drawings 1 20180322 1690939127

2d drawings

3d model 1 20180322 1450984603

3d Model

3d model 4 20180322 1813917875

3d Model

3d model 3 20180322 1787767712

3d Model

point cloud 1 20180322 1859612894

Point Cloud

point cloud 3 20180322 1597414553

Point Cloud

point cloud 2 20180322 1552197290

Point Cloud

sketchup 1 20180322 1620676538

SketchUp

sketchup 2 20180322 1633448594

SketchUp

 

Flythroughs